In de bruisende straten van onze buurt vonden we inspiratie in een prachtige traditie die zijn wortels heeft in verre landen: “askıda ekmek,” oftewel “brood aan de haak.”

De geschiedenis van dit ontroerende concept reikt diep in de tijd en getuigt van de kracht van gemeenschap en de kunst van het delen.

Lang geleden, in Turkse gemeenschappen, ontstond het idee van “askıda ekmek.” Het was een eenvoudig gebaar, maar met een diepgaande betekenis. Mensen kochten extra broden en hingen ze op bij bakkerijen, waardoor anderen die het minder breed hadden, zonder kosten een brood konden nemen. Het werd een symbolisch gebaar van naastenliefde, waarbij de gemeenschap samenkwam om voor elkaar te zorgen.

Gevuld met de geest van deze prachtige traditie, willen wij het “Broodje in het Mandje” starten. Geïnspireerd door “askıda ekmek,” willen we een lokale gemeenschap creëren waarin niemand honger hoeft te lijden. Het mandje zal fungeren als een centrale plek waar buurtbewoners extra broodjes kunnen ophangen, en anderen die het nodig hebben, kunnen er vrijelijk van nemen.

Ons verlangen is om een sfeer van verbondenheid te creëren, waar delen de norm is en waar niemand zich buitengesloten voelt. ‘Broodje in het Mandje’ is niet alleen een initiatief; het is een ode aan solidariteit en een herinnering dat kleine daden van vriendelijkheid een positieve golf van verandering teweeg kunnen brengen in onze buurt.

Doe mee met ons verhaal. Laten we samen bouwen aan een gemeenschap waarin het delen van een broodje niet alleen een maaltijd is, maar een uiting van liefde en zorg voor elkaar.  #BroodjeInHetMandje #AskıdaEkmek #DelenMetLiefde